UTGIFTSDEKNING FOR DØMMING I REGIONSSERIER:

DIVERSE OPPLYSNINGER:

Navn dommer:

Klubb:

Reise t/r fra hjemsted:

til hall:

Dato:

Avreise kl:

Hjemkomst kl:

Ant. timer:

Ankomst hall 1 kl.:

Fra hall 1 kl:

Ankomst hall 2 kl.:

Fra hall 2 kl:

USPESIFISERTE UTGIFTER:

Kamphonorar:

J/G 18 – 4. div:

Kamper à kr.:

300,-­‐‑

= kr.:

J/G 17 -­‐‑ 20:

Kamper à kr.:

250,-­‐‑

= kr.:

5. -­‐‑ 6.div -­‐‑ J/G 16 – J 17:

Kamper à kr.:

225,-­‐‑

= kr.:

7. -­‐‑ 8.div – J 15 – J 35:

Kamper à kr.:

200,-­‐‑

= kr.:

J/G 14:

Kamper à kr.:

175,-­‐‑

= kr.:

J/G 12 og J 13 – HU:

Kamper à kr.:

150,-­‐‑

= kr.:

J/G 11:

Kamper à kr.:

100,-­‐‑

= kr.:

J/G 10:

Kamper à kr.:

80,-­‐‑

= kr.:

Minihåndball – J/G 7-­‐‑9:

Kamper à kr.:

50,-­‐‑

= kr.:

Bilgodtgjørelse -­‐‑ kjøring egen bil:

km

à kr. 4,05

= kr.:

Bilgodtgjørelse -­‐‑ passasjer:

km

à kr. 1,00

= kr.:

Reisebillett – tur/retur med reisemåte:

= kr.:

Andre utgifter (bompenger o.l.):

= kr.:

Diett (se satser under) -­‐‑ ant. timer:

= kr.:

Overnatting (kvittering fremlegges)og etter avtale m/ region:

= kr.:

Totalt:

kr.:

Dommerne skal ha kontant oppgjør.

Bilgodtgjørelse (følger statens satser, justert 1. januar 2013)

For kjøring med egen bil, kr 4,05 pr. km. -­‐‑ Pr. passasjer, kr 1,00 pr. km.
Dommerpar skal så langt det lar seg gjøre reise i samme bil til og fra felles dømming. En forutsetter bruk av offentlig kommunikasjon når det faller rimeligere og praktisk.

Diett uten overnatting

Fra 5 til 9 timers fravær Fra 9-­‐‑12 timers fravær Over 12 timers fravær

Diett med overnatting

= kr. 195,-­‐‑ = kr. 300,-­‐‑ = kr. 495,-­‐‑

over 12 timers fravær kr 670,-­‐‑
Fratrekk 67,-­‐‑/268,-­‐‑/335,-­‐‑ for henholdsvis frokost, lunsj og middag.
Ved fravær beregnes tiden som medgår fra avreisetidspunkt til ankomst hjemmet.

For bilgodtgjørelse og diett vises det til skattedirektoratets legitimasjonskrav.

 

Sted :___________________ dato: __________ _____________________________________ Dommerens underskrift