Ball størrelser

I flere av håndballteknikkene er det en stor fordel å kunne holde ballen i fast grep med en hånd.

Å lær e seg dette krever først og fremst trening, men en forutsetning er også at størrelsen på ballen harmoniserer med størrelsen på spillernes hender. I Norge har diskusjonen om ballstørrelser og barnehåndball pågått over lang tid, i dag har vi et reglement som sørger for at ballen «vokser» med ungene. Vi er stolte over å ha kommet lenger enn andre håndballnasjoner på dette området. Kampene blir morsommere og kvaliteten på spillet blir bedre med redskap som passer. Vi håper derfor at alle norske hå ndballunger – og voksne – spiller med riktig størrelse på ballen i kampene sine.

Klasse Ballnr IHFs bestemmelser for ballstørrelse
Kvinner senior 2 IHF 2 (54 – 56 cm/325 – 375 gram)
Jenter 20 2 IHF 2 (54 – 56 cm/325 – 375 gram)
Jenter 18 (17) 2 IHF 2 (54 – 56 cm/325 – 375 gram)
Jenter 16 (15) * 2 IHF 2 (54 – 56 cm/325 – 375 gram)
Jenter 14 (13) 1 IHF 1 (50 – 52 cm/290 – 330 gram)
Jenter 12 (11) * 1 IHF 1 (50 – 52 cm/290 – 330 gram)
Jenter 10 (9) 0 0 (47 – 49 cm/250 – 300 gram)
Menn senior 3 IHF 3 (58 – 60 cm/425 – 475 gram)
Gutter 20 3 IHF 3 (58 – 60 cm/425 – 475 gram)
Gutter 18 (17) 3 IHF 3 (58 – 60 cm/425 – 475 gram)
Gutter 16 (15) * 3 IHF 3 (58 – 60 cm/425 – 475 gram)
Gutter 14 (13) * 2 IHF 2 (54 – 56 cm/325 – 375 gram)
Gutter 12 (11) 1 IHF 1 (50 – 52 cm/290 – 330 gram)
Gutter 10 (9) 0 0 (47 – 49 cm/250 – 300 gram)
I Minihåndball brukes Mikroball Omkrets 43 – 45 cm og vekt 150 – 200 gram
eller Mykhåndball Omkrets 47 – 49 cm og vekt 130 – 200 gram

Når det er sagt, skynder vi oss å fastslå at dette gjelder kamper og konkurranser. På trening er det viktig, både for store og små, for nybegynnere og veteraner å bruke baller av ulike størrelser, ulik vekt og ulik beskaffenhet. Variert lek med alle typer baller, fra bordtennisballer til basketba ller, og etter hvert medisinballer, utvikler ballsikre spillere.

For de regioner som arrangerer kamper i ” mellomklassene ” gis det følgende muligheter:
* Jenter 15 år – ballstørrelse 1 * Gutter 15 år – ballstørrelse 2
* Jenter 11 år – ballstørrelse 0 * Gutter 13 år – balls t ø rrelse 1