Framgangsmåte når det gjelder tavla i sekretariatet:

Koble til tavla med ledning i skapet på veggen!!

Sjekk at det er rett tid som er innstilt. Det ser ein i displayet (over bokstaven ”E”) (J/G10år=2x15min, J/G11-14år=2x20min, J/G15-17år=2x25min. Over 17år=2x30min) Må ein endre tid: Trykk på bokstaven ”E”, ny tid tastes inn på talltavla, bekreft med ”enter”. Ein kan velge om tid skal telles ”up” eller ”down”. Mest vanlig er ned, men mest rett er opp☺

Ved kampstart, dommar starter kampen, trykk på start-knappen. No vil tiden gå av seg sjølv og signalet vil gå når tiden er telt opp/ned for endt omg, så sant ein ikkje stopper klokka. Ein stopper kun klokka på signal frå dommer (timeouttegn+3støt i fløyta), eller om ein må ha kontakt med dommer pga uregelmentere ting e.l

Ein stopper òg klokka når lagleder ber om time-out. Stopp klokka, gje signal til dommer og hald time-outkortet opp mot den sida time-out`en er tatt. Kvart lag kan kun ta time-out når laget har ballen, og 1 gang pr.omg

Når heimalaget scorer, trykk + på H og bekreft med enter, så ein ser det lyser på tavla på veggen. Scorer bortelaget, trykk + på G(G står for Gjest). Enter må alltid trykkes. Trykker ein feil, eit mål for mykje = trykk ÷ (minus) og enter!

Får heimalaget 2.min utvisning: Trykk på ”C”
Får bortelaget 2.min utv: Trykk på ”D” OBS: Rødt kort = 2min utvisning Time-out: ”F” for heimalaget og ”G” for bortelaget

Før ein kan starte på 2.omg, må ein trykke på ”Reset”, for å få rett til til ny omg

Trykker ein feil f.eks 2 min i stadenfor time-out = ingen krise. Trykk berre på rett knapp og forklar spelar/trenarar at 2min ikkje er rett. Trykker ein time-out i staden for 2min = heller ingen krise. Tavla ignorerer tiden på time-outèn, når ein startar klokka igjen. Det eineste ein då må vere obs på er at det står feil på tavla at det laget har brukt opp time-outèn sin! Det har dei då ikkje!!
Ny kamp: Trykk begge knappene ”Master reset” samtidig, og still tavla inn på event ny tid!