ARBEIDSLISTE I SAMBAND MED MINITURNERING I TYSNESHALLEN.

HANDBALL J/G opp til og med 11 år

Les nyttig og viktig detaljinfo her: Praktisk informasjon ved håndballarrangement i hallen

Oppgåver: Namn på ansvarlege:
Ta ut dommarpengar. Kr 50/kamp per dommar. Senda signert rekn til kasserer.
Leggja inn kampane på ”Det skjer” på Tysnesingen.
Innkjøp til kiosken, sjå eigen sjekkliste. Konfr. evt med Margrete Klemmetsby (932 53 262) i forkant / evt. Ragnhild Malkenes(48 25 34 87).
Ta bilder og skriva noen positive ord fra kampane og senda til bladet Tysnes/ Tysnesingen.
Henting og levering av nøkkel til hallen (Coop).
Hengja opp lapp om fordeling av garderobar Sette bord til sekretariat bane A og bane B Merke A & B bane Sette frem tavler bane A & bane B
Sekretariat/tidtaker/speaker:
– Tidtakar & speaker: frå kl 1000 til kl 1130
– Tidtaker & speaker: frå kl 1130 til kl 1435
– Sekretær for bane A: frå kl 1000 til kl 1130
– Sekretær for bane A: frå kl 1130 til kl 1435
– Sekretær for bane B: frå kl 1000 til kl 1130
– Sekretær for bane B: frå kl 1000 til kl 1435
Sal i kiosken. NB! Første gruppa møter 1 time før første kampen startar, og hentar nøkkel på Coop.
Sal i kiosken Andre gruppe.

Merk at to lag skal ha kamp etter miniturneringen. Rydd likevel opp etter miniturneringen.

Vasking av garderobar (bruk først og fremst dei 2 garderobane nærmast kjøkkenet, dei skal ikkje vaskast).

(Merk: skal være 2 kampar etter miniturneringen, men me vaskar dei to bortaste garderobane (nærmast spinningrommet)

Vaskeutstyr på vaskerommet (be om nøkkel frå kiosken).

Smøre ett brett rundstykker, langpannekake (evt. boller eller pizzaboller)
2 personar som baker viss inntil 4 kampar.
3 personar som bakar viss meir enn 4 kampar.

VIKTIG: Dersom nokon av dykk ikkje kan møta, MÅ de byta med ein av dei andre, evt. få nokon annan til å gjera jobben!

NB ! For å vera tydelige VERTAR for våre gjestar (både lag og dommarar):

Alle som deltek i arragementet denne dagen må ikle seg blå Fair-Play vestar for ønskje bortelag og dommarar velkommen i hallen. GUL vest merka Fairplay VERT ikles ein person som, om mulig, kan vera litt rundt omkring og tilgjengelig for våre gjestar for spørsmål.

MAT OG DRIKKE på kampdagar

Dommarar får diettpenger av idrettslaget, og skal betale for drikke og mat. Lag som har ansvar for kampdagen får kaffi. Mat kan me godt betale for sjølv.

LYKKE TIL MED ARRANGEMENTET !!