ARBEIDSLISTE I SAMBAND MED HEIMEKAMPAR I TYSNESHALLEN.

Les viktig og nyttig info om hele arrangementet her: Praktisk informasjon ved håndballarrangement i hallen

Oppgåver: Namn på ansvarlege:
Dommer skal selv fylle ut dommerregning.(ligger ved pulten i kiosken, legges ferdigutfylt i postkasse til kasserer)
Henta kamprapport-skjema på nettet. Ringja inn kampresultata til 815 68 333 / eller leggja dei inn på handball.no. Gå via www.tysnesil.no -> Klubbsida og logg inn. – Senda kamprapportane til NHF Region Vest etter kampane
Leggja inn kampane på ”Det skjer” på Tysnesingen.
Ta bilder og skriva noen positive ord fra kampane og senda til bladet Tysnes/ Tysnesingen.
Sekretariat: Ordna sekretariat-tavla, lydanlegget, innbyttarbenkar, ”time-out”-lappar (skal liggja i hallen v/ anlegget) (NB! __ kampar denne dagen!)
– tidtakar:
– sekretær:
– speaker:
Låsa opp hallen. Henting (Coop) og levering (Coop) av nøkkel til hallen. (NB! Hugs alarmkoden!?) Er kampane om søndag, husk og hent nøkkel om laurdagen! Innlev av nøkkel om søndag – avtal med Terje (41808428)
Hengja opp lapp om fordeling av garderobar.
Innkjøp til kiosken, sjå eigen sjekkliste.
Sal i kiosken. (Skrin står i brusskapet.) NB! Mykje folk ein slik dag, og me møter 1 time før første kampen startar, og hentar nøkkel.

OBS Nøkkel til TIL-skapet i kodeboks i rommet innenfor kontoret.

Hugs å avtale kven som leverer nøkkel  tilbake på Coop.

Vasking av garderobar (bruk først og fremst dei 2 garderobane nærmast kjøkkenet, dei skal ikkje vaskast, berre ryddast).

Kost i vrimlehallen.

Tøm boss. Husk å tømme bosset på alle toalett og i vrimlehall NB ! Nøkkel til bosset heng på korktavla i kiosken!

Smøre ett brett rundstykker, bake ei langpannekake (evt boller/ pizzaboller)
2 personar som baker viss inntil 4 kampar.
3 personar som bakar viss meir enn 4 kampar.
Rengjering av kjøkkenet! Sjekkliste i rød perm som ligg på kjøkkenet skal fyllast ut.

VIKTIG:

Dersom nokon av dykk ikkje kan møta, MÅ de byta med ein av dei andre, evt. få nokon annan til å gjera jobben! De kan byte jobb innbyrdes om det passar betre.

NB ! For å vera tydelige VERTAR for våre gjestar (både lag og dommarar):

Alle som deltek i arragementet denne dagen må ikle seg blå Fair-Play vestar for ønskje bortelag og dommarar velkommen i hallen. GUL vest merka Fairplay VERT ikles ein person som, om mulig, kan vera litt rundt omkring og tilgjengelig for våre gjestar for spørsmål.

MAT OG DRIKKE på kampdagar

Dommarar får diettpenger av idrettslaget, og skal betale for drikke og mat. Lag som har ansvar for kampdagen får kaffi. Mat kan me godt betale for sjølv.