Ukategorisert

IDRETTSMERKET

Også i haust blir det høve til idrettsmerkeprøvar. Tysnes idrettslag inviterer spreke menn og kvinner til idrettsbanen ved Tysnes skule følgjande dagar: Onsdag 26. september og onsdag 3. oktober. Begge dagar kl. 18.00. I tillegg vil det bli ei oppsamling seinare i haust. I fjor var det 11 som gjennomførte krava til idrettsmerket, i 2016…

Ukategorisert

Markering nye drakter

Under kampene i Tysneshallen søndag 22. oktober var sponsorer og bladet Tysnes invitert, og de nye draktene til alle serielag ble markert. Det resulterte i dette flotte gruppebildet (foto: Bladet Tysnes) av alle hjemmelagene den dagen: G12, J14 og J15.