Idrettsmerke 2014

I 2014 var det i alt 9 som greidde krava til idrettsmerket. Tre kvinner og seks menn. Med unnatak av Janine Freyboth har alle desse vore med på idrettsmerkeprøvane frå starten i 1985. Ho tok idrettsmerket for fyrste gong i 2014.

Følgjande tok idrettsmerket i fjor:

Anne Merete B. Dalland, Hans Ole Dalland, Lars Petter Epland, Janine Freyboth, Arvid Gaugstad, Eva Kalgraf, Tor Ottersen, Arvid Økland og Stein Aanesen